Gebrek aan grondstoffen en vertraging in leveringen.
De uitvoer van berkenhout is dramatisch gedaald door een slechte (winter)oogst en geen extra oogstmogelijkheden voor de zomer. De prijs van berkenmultiplex is inmiddels voor een aantal kwaliteiten al met meer dan 30% gestegen.
De producties dalen binnenkort tot wel 50% van hun capaciteit. Als de situatie niet verbetert bestaat het risico dat sommige fabrieken rond de zomer zonder boomstammen komen te zitten.
De meeste fabrieken zijn voor productie mei uitverkocht. Het beeld voor juni en juli is onzeker.

Tevens is er een groot gebrek aan transportcapaciteit. De transportkosten stijgen voor zowel container als vrachtwagens.. Corona heeft voor een onbalans gezorgd in de wereldhandel. Met als gevolg dat er een groot tekort aan containers is. In diverse havens liggen orders die door gebrek aan containers niet verscheept kunnen worden. Prijzen stijgen enorm en de beschikbare volumes worden steeds kleiner.. De vooruitzichten zijn dan ook niet goed omdat naar de zomer toe er steeds minder gelegenheid tot kappen is.